Om oss

Klasseklubben er interesseorganisasjonen som befinner seg mellom Norges Seilforbund, foreningene, seilerne og kanskje aller viktigst: dere foreldre! Klasseklubbene er formelt ansvarlig for Norges Cup. Vi jobber med klasseklubbregler og anbefaler forening som skal arrangere Norgesmesterskapet, til Norges Seilforbund. Det viktigste, rent overordnet er at vi evner å holde liv i klassen, at den er attraktivt og bidrar til NSFs visjon: Seilglede for alle i et rent hav. 

RS Feva er en helt unik klasse, preget av en stor flåte foreningseide båter. Den typiske forelder i andre klasser kan være en engasjert seilkyndig person som har investert i egen båt til poden. Den typiske forelder i RS Feva-klassen finnes egentlig ikke. Barna er ofte litt mer på egen hånd, ettersom foreldre ikke nødvendigvis kan noe om seiling, hvordan reglene fungerer, eller hvordan man melder barna på arrangement. For ikke snakke om å rigge en båt ned og opp og frakte den til en eller annen seilforening. Med andre ord: vi i klasseklubben jobber med å finne det formatet som gjør at flest mulig seilere får møttes under riktig omstendigheter. Seilerne vil jo gjerne kappseile og ha det gøy SAMMEN! Så velkommen til oss - en gjeng med alt fra glade amatører til nasjonale regattasjefer. Et enormt spenn - og det er akkurat det som er styrken til den klassen: en læringsarena for foreldre såvel som for seilere! 

Beskytt våre hav for å beskytte vår fremtid.

Plukk alltid med deg plast, enten det ligger i fjorden eller i havna!

Vår misjon


Å få til en aktiv ambullerende møteplass for alle landets RS Feva seilere - og det er mange! Møteplasser kan bestå av trening (på kappseiling), kappseiling, kompetanseoverføring, lek og sosialt.

Vår visjon


Å komme inn i seilsporten skal være inspirerende for store og små!